Norled skal bygge verdens første hydrogenferje

Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektriske ferje av sitt slag

Ampere Foto Norled 2
Norled satte i 2015 i drift verdens første helt utslippsfrie bilferje, MF Ampere

Dette ble klart torsdag 29. november da Statens vegvesen avgjorde konkurransen hvor tre norske rederier har vært deltakere.

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Prosjektet regnes som et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor, hvor Norge leder an i verdenssammenheng. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor.

- Norled har vært første ute med mange viktige nyvinninger innenfor skipsfarten de seneste årene - som verdens første helt utslippsfrie ferje, verdens første hybridversjon, verdens første ferje med autodokking og induktive lading, og verdens første hybride hurtigbåter. Innovasjon er nærmest en del av vårt DNA, og vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende utfordringen, sier Ingvald Løyning, styreleder i Norled og konsernsjef i DSD.

Kontraktsperioden går over 10 år og løper fra 15. april 2021 til 28. februar 2031. Signering av kontrakten vil finne sted på nyåret.

- Vi er glade og ydmyke over at vi ligger an til å få denne oppgaven, og vet hva dette kan bety for klimaet. Vi har en flott organisasjon som er veldig motivert for å ta fatt på dette viktige prosjektet, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.