Reverserer langt på vei forslaget til kutt

Etter at fylkesrådmannen i Rogaland i sitt budsjettfremlegg foreslo å kutte 1 million kroner i støtten til skoleskipet Gann, tok Maritimt Forum aksjon. Det har gitt resultater

Politikere
Fv: Solveig Ege Tengesdal (KrF), Marianne Chesak (Ap), Janne Johnsen (H), Arne Bergsvåg (SP), Anja Endresen (V) og Torfinn Ingeborgrud (MDG). Foto hentet fra Rogaland Arbeiderparti sin nettside

Sammen med Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum, skrev Maritimt Forum leserbrev og tok kontakt med fylkespolitikerne.

KRF, AP, SP, V, MDG og H er blitt enige om budsjettet som vedtas endelig i Fylkestinget den 11. og 12. desember. Samarbeidspartiene har blitt enige om å reversere kuttet til skoleskipet Gann fra 1 million kroner til 250.000 kroner. Det betyr at støtten i 2019 blir 1.250.000 kroner mot 1,5 million kroner i 2018.

- Med tanke på at Fylkesrådmannen først ønsket å kutte støtten med en million kroner, så er dette bra. Men vårt opprinnelige ønske var at støtten ble opprettholdt på samme nivå som i 2018, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken.

Les mer om saken her