Ap utfordrer regjeringen om konkurransesituasjonen på norsk sokkel

- Offshorerederiene har det tøft. Vi får nå urovekkende meldinger om at flere leverandører står i fare for å brekke ryggen dersom det ikke gjøres noe med konkurransesituasjonen. Dette utfordrer vi nå regjeringen på og ber om en utredning av konkurransesituasjonen på norsk sokkel, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland og oljepolitiske talsperson Hege Liadal.

Aasland Og Liadal
Terje Aasland og Hege Liadal

- Jeg er opptatt av om Equinor tar sitt ansvar og ikke underpriser oppdragene, sier Hege Liadal. Stortingsrepresentanten er fra Haugesund og har god kontakt med offshorerederiene.

-Arbeiderpartiet mener det er viktig at aktiviteten på norsk sokkel er innrettet slik at den kan gi hele verdikjeden fra leverandører, rederier og oljeselskaper tilstrekkelig forutsigbarhet gjennom en god og sunn konkurranse mellom de ulike aktørene, ser Terje Aasland.

Liadal og Aasland mener begge det er grunn til å ta situasjonen på alvor og lytte til Maritimt Forum som nå tydelig ber Stortinget om å drøfte konkurransesituasjonen på norsk sokkel fordi de frykter for framtida til flere leverandører hvis ikke noe gjøres.

- Det er ikke akseptabelt dersom det stemmer at en dominerende aktør misbruker sin posisjon. Det er viktig at regjeringen nå tar grep og sikrer at konkurransen er sunn og at de samfunnsmessige målene med aktiviteten på norsk sokkel nås. Derfor vil det være naturlig at Stortinget ber om å få en evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og hvordan denne nå slår ut på de ulike leddene i verdikjeden, sier Aasland og Liadal.

Les mer om saken hos TV2 - – Lar heller fartøyer ligge til kai enn å ta kontrakter for Equinor

Geir Pollestad (SP) har også engasjert deg i saken.
- Equinor har definitivt et samfunnsansvar. Både i kraft av at staten er majoritetseier og på grunn av deres dominerende stilling på norsk sokkel. Det jeg legger i det er at de ikke fullt ut må presse gjennom laveste pris. Equinor vil selv tape om de bruker en kortsiktig periode til å kjøre et prispress mot leverandørindustri og rederinæring som skviser bort norske aktører. Nå vil Senterpartiet ta opp saken i Stortingen i form av et skriftlig spørsmål til statsråden, sier Pollestad til Skipsrevyen.

Les mer om saken i Skipsrevyen

– Vi mener at det fortsatt er et problem at Equinor har en så dominerende rolle på norsk sokkel. Det er derfor veldig bra at debatten om Equinors rolle og konkurransesituasjonen på norsk sokkel kommer opp i Stortinget på nytt, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Et grep for å forhindre at Equinor får for mye makt, kan være å legge eierskapet til Nærings- og fiskeridepartementet.
– Der ligger de fleste av selskapene staten har eierinteresser i, og der har de god kompetanse på oppfølging av statens eierinteresser. Med tanke på at det er Olje- og energidepartementet som også deler ut lisenser på norsk sokkel, kan det være en god løsning, sier solbakken.

En annen viktig faktor som bidrar til å styrke konkurransesituasjonen på norsk sokkel er leterefusjonsordningen. Den legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting, i tillegg til at den gjør det lettere for mindre og nye aktører å etablere seg, noe som bidrar til økt konkurranse på norsk sokkel. Det er derfor av avgjørende betydning at denne ordningen videreføres.