Ap vil gå gjennom Equinors dominerende stilling på norsk sokkel

Har Equinors makt på norsk sokkel blitt for stor at det skaper trøbbel for leverandørindustrien? Flere partier vil ha en gjennomgang av situasjonen i oljå, men får nei fra regjeringen.

Torstein Tvedt Solberg Equinor

Skrevet av: Tor Gunnar Tollaksen, Stavanger Aftenblad

I forbindelse med at plan for utvikling og drift av fase to av Johan Sverdrup-utbyggingen ble behandlet av Stortinget mandag, fremmet Ap, Sp, SV og MDG forslag om at regjeringen må se på konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Spesielt blir det bedt om at Equinors rolle og dominerende stilling og markedsmakt vurderes. Dette ønsker ikke regjeringen.

– Vårt forslag er et resultat av den lengre diskusjonen vi har hatt om dette. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har tatt advarslene som har kommet fra leverandørindustrien og spesielt offshorenæringen på alvor. Jeg syns det er arrogant å stemme ned forslaget uten å ville se nærmere på det. Regjeringen er fornøyd med at den selv og departementet har vurdert dette, mens vi mener at det må skje uavhengig og utenfor regjeringskontorene, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Aftenbladet.

Følger grundig med
Det var under tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg at den store retningsendringen til Statoil skjedde. Først gjennom partiets vedtak om delprivatisering i 2001 og deretter fusjonen av Statoil og Norsk Hydros olje- og gassavdeling i 2007.

Dere i Ap banet selv vei for at vi skulle få dette store og mektige selskapet, er ikke dette resultat av en villet politikk?
–Jeg tror det er ekstremt viktig at vi følger grundig med på utviklingen i aktørbildet på hele sokkelen. I tiden etter oljekrisen har vi vært ekstremt opptatt av å spare inn og kutte kostnader. I det arbeidet syns jeg regjeringen helt har glemt det viktige mandatet om samfunnsansvar og viktigheten for industrien og arbeidslivet i Norge. Det er nå helt på sin plass å ta bekymringen fra leverandørindustrien og offshorerederiene på alvor om den negative utviklingen de opplever. Her forventer vi fra Stortinget at regjeringen tar tak for å bedre situasjonen, sier Tvedt Solberg.

Siden norsk sokkel hele tiden er i forandring og det foregår endringer i aktørbildet, mener han det må passes på og følges med slik at de riktige tiltakene blir gjort. Spesielt når det gjelder hensynet til arbeidsplasser i Norge, hvor han mener det kan gjøres endringer i rammeverket som gjør at oljeselskapene velger norske framfor utenlandske aktører.

Naturlig at leverandørene bidrar
Frps Terje Halleland mener det ikke er noe nytt i situasjonen som tilsier at det trengs en ny gjennomgang nå.
– Hovedgrunnen er at vi hadde en slik gjennomgang for et par år siden. Der var konklusjonen at det var lite vi kunne gjøre og at det var liten utnyttelse av den markedsmakten som var. Dette er et tema hvor sakens realiteter er vanskelig å gå inn på. Med en gang du snakker om et tiltak for å korrigere en markedssituasjon, vil det være veldig vanskelig, Halleland til Aftenbladet.

Halleland mener det ville vist seg på andre aktører på norsk sokkel dersom Equinor utnyttet markedssituasjonen eller ikke.
– Hadde selskaper som Aker BP, Lundin og Wintershall jobbet veldig annerledes enn Equinor, kunne det vært grunn til å se nærmere på situasjonen, men det er det ikke nå, mener Halleland som er klar på at det i dag er et annen situasjon på sokkelen enn det var før oljeprisfallet i 2014, hvor det i dag er aktører som har problemer med å utnytte hele sin portefølje.

– Når enkelte aktører har utstyr som de ikke får inn i markedet, ser jeg på det som et problem. Men at kostnadene i dag er så lave at de må økes, ser jeg på som feil. Men vi følger situasjonen tett for å ha et godt bilde over situasjonen, sier Halleland.

Han forstår bekymringer fra deler av leverandørindustrien og offshorenæringen og sier at det må være et samspill mellom operatører og leverandører som gjør industrien avhengig av hverandre.
– Vi klarer ikke å få den nødvendige omstillingen og effektiviseringen om dette ikke skjer i samarbeid. Hvis Equinor og andre skal få til en effektivisering, må effektiviseringen skje hos leverandørene, sier Halleland, som er skeptisk til å gå inn og styre det som skjer i markedet ved endringer i rammeverket.

Les hele saken på Aftenbladet.no

– Vi mener at det er et problem at Equinor har en så dominerende rolle på norsk sokkel. Det er derfor synd at ikke regjeringen kan støtte forslaget fra Arbeiderpartiet om å se på Equinors rolle og konkurransesituasjonen på norsk sokkel, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Et grep for å forhindre at Equinor får for mye makt, kan være å legge eierskapet til Nærings- og fiskeridepartementet.
– Der ligger de fleste av selskapene staten har eierinteresser i, og der har de god kompetanse på oppfølging av statens eierinteresser. Med tanke på at det er Olje- og energidepartementet som også deler ut lisenser på norsk sokkel, kan det være en god løsning, sier Solbakken.

En annen viktig faktor som bidrar til å styrke konkurransesituasjonen på norsk sokkel er leterefusjonsordningen. Den legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting, i tillegg til at den gjør det lettere for mindre og nye aktører å etablere seg, noe som bidrar til økt konkurranse på norsk sokkel. Det er derfor av avgjørende betydning at denne ordningen videreføres.