Det blir mangel på maskinkadetter

Nå er det kun seks maskinkadetter igjen

Fjelde Tor Egil Web
Tor Egil Fjelde, koordinator for kadettdatabasen

- Nå er det bare seks maskinkadetter som ikke har fått plass om bord i et fartøy. Flere rederier har signalisert at de trenger maskinkadetter om noen måneder. Det betyr at vi i år har for få kadetter innen maskin, sier Tor Egil Fjelde som er Maritimt Forum sin koordinator for Kadettdatabasen.

- Det er lenge siden vi har opplevd noe lignede. Dette er positivet for studentene, men uheldig for rederiene som trenger maskinkadetter. Rederiene som er med i nettolønnsordning skal jo ha opplæringsstillinger.

Pr 31. oktober har 456 fått kadettplass, dette er 18 flere enn på samme tid i fjor. Samlet er det 34 kadetter som fortsatt står uten plass. På samme tid i fjor var det 77 som stod uten plass.

Fordelingen av de 34 kadettene som er ledige:
Fagskole maskin: 1 student
Fagskole nautikk: 8 studenter
Høyskole maskin: 6 studenter, ferdig med verkstedkurset i desember
Høyskole nautikk: 19 studenter

Tor Egil Fjelde vil gjerne skryte av alle de rederiene som har tatt inn kadetter, men oppfordrer de andre rederiene til å finne plass til de 34 kadettene som ikke har plass ennå, de fleste innen nautikkfaget.

Se skoleoversikten for oktober 2019 her