En milliard til nullutslippsfond for næringstransport

– Allerede forrige uke, ved fremleggelsen av handlingsplan for grønn skipsfart, lovet regjeringen å følge opp så raskt som mulig. Når 1 milliard nå legges på bordet frem til 2020, er det en god sommernyhet for grønn omstilling i blå næring, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Nullutslippsfond 2019 Enova

Klima- og miljødepartementet skriver i pressemeldingen at Enova, som allerede har sentrale oppgaver for å bidra til reduserte klimagassutslipp og utvikling av ny klimateknologi, etter denne tilleggsavtalen får 1 mrd kroner ekstra i friske midler som skal gå til en raskere markedsintroduksjon og markedsvekst av batteri, hydrogen- og biogassløsninger i næringskjøretøy og -fartøy.

– Vi skal halvere utslippene fra transport innen 2030. Derfor etablerer vi et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner fram til 2020. Dette skal sette fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten på sjø og på land, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det nye fondet innebærer en opptrapping av en rekke tiltak i både landtransport og sjøtransport, som for eksempel batterier i skip eller elektriske gravemaskiner. I tillegg lanseres et helt nytt tilbud for kjøp av elektriske varebiler.

– Vi skal sørge for at virkemidlene er på plass og tilpasset de ulike løsningene. Samtidig er vi avhengig av at næringslivet er villig til å ta steget og ser nytten av å omstille seg, enten som et konkurransefortrinn eller for å være i forkant av kommende reguleringer. Her har også de som etterspør tjenestene en viktig rolle å spille gjennom å stille krav, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Enovas langsiktige ambisjon for transportsektoren er at bedriftene som anskaffer kjøretøy og fartøy velger utslippsfrie løsninger også når de ikke får økonomisk støtte for det.

– Vi håper denne ordningen kan gjøre Norge attraktivt for de som er klare for å rulle ut nullutslippsløsninger for næringstransporten. Effekten av det nye fondet vil imidlertid være helt avhengig av hvor raskt teknologien er moden i ulike segmenter av transportnæringen, og at leverandørene er i stand til å møte etterspørselen.

– Det blir spennende å følge opp og følge med på hvor raskt ordningen kommer på beina, kriteriene som settes og hvilke prosjekter som etter hvert gis støtte. Langsiktighet, stabilitet og teknologinøytralitet vil være viktig i utforming av ordningen, legger Solbakken til.

Link til pressemelding fra Klima- og miljødepartementet
Link til pressemelding fra Enova