Kadettåret 2018

Kadettkoordinator i Maritimt Forum, Tor Egil Fjelde, kan melde at 498 maritime studenter har fått kadettplass til sjøs i 2018. 7 står uten plass og de blir overført til 2019.

Maritimt Forum 4

Kadettåret regnes fra de maritime avgangsstudentene er uteksaminert til 31. mars året etter.

Kadettinntak fordelt på regioner:

Region med plass uten plass
Nord-Norge: 112 1
Nordvest: 183 0
Sørvest: 134 2
Sørøst: 69 4


Fakta om maritim utdanning
For å jobbe på sjøen og løse maritime sertifikater kreves en teoretisk del gjennomført ved en maritim utdanningsinstitusjon og praksis gjennomført om bord på skip.

Et 3-årig studieløp på en maritim høgskole eller 2-årig fagskole, krever fartstid som kadett om bord på skip for å utløse maritime offiser-sertifikat innen nautikk eller maskin. Uten sertifikat kan de ikke gjøre tjeneste om bord på et fartøy.

Den nasjonale kadettdatabasen er en ordning for studenter på fagskole og høgskole, innenfor fagene nautikk og maskin som trenger opplæringsplass. Kun studenter som har lagt seg inn i databasen, regnes som søkere til kadettplass.

Ved utgangen av 2015 var det 90 studenter som sto uten opplæringsplass. Tallet fortsatte å øke, og i februar 2016 stod 120 kadetter uten plass. Det var rekordhøyt, og siden har antallet sunket. i 2017 fikk alle studenter kadettplass og i 2018 er det 7 som står uten plass.