Kjenner lukten av nytt industrieventyr, men etterlyser statlig satsing på havvind

Nå går toget for å henge på den rivende utviklingen innenfor flytende havvind, men tonegivende aktører i norsk industri er klare på at Norge ikke gjør nok for å ta en tydelig posisjon i utviklingen.

Offshore Vind Vinn

Kilde: Tor Gunnar Tollaksen, Stavanger Aftenblad

– Norge har verken mål eller klare virkemidler for å ta en posisjon innenfor havvind. Signalene vi har fått fra statsråden er at vi skal vente til det er markedsmessig lønnsomt. Da kan vi bare glemme å være ledende i denne industrien. Skal vi ta en tydelig posisjon her, må vi gripe sjansen nå, sier Harald Solberg, direktør i Norges Rederiforbund til Stavanger Aftenblad.

Staten må dra lasset
I dag er subsidieringen innenfor feltet knyttet opp mot den statlige støtteordningen for fornybar energi, Enova. Det er her Equinor har søkt om penger til utbygging av flytenede havvindmøller som delvis skal forsyne oljeinstallasjoner på Gullfaks- og Snorre-feltet med strøm - Hywind Tampen.

Men noen satsing og politisk vilje til å lage et industrieventyr av flytende havvindmøller, ser aktører lite av. Dette hindrer framdrift på et viktig fornybarfelt som kan vokse i stor fart internasjonalt. Sentrale aktører etterlyser konsesjonsvilkår, skatteregime og støtteregimer for utbygging av flytende vindkraft.

Satser ute
Men til tross for den manglende vilje til å satse, har offshorerederiene selv tatt en posisjon i utlandet i havvindindustrien, forteller Harald Solberg i Rederiforbundet. Her tilbyr norske rederier tjenester som boligskip, konstruksjonskip serviceskip og leverer tjenester internasjonalt i land som Tyskland, Danmark, Storbritannia og USA.

Men det er et manglende hjemmemarked som bekymrer Rederiforbundet og som gjør at det i dag er en tung vei å gå.
– Alle energiformer er dyre i investeringsfasen. Slik var det da vi bygget ut vannkraften vår for over 100 år siden, og slik var det da vi satte i gang oljeindustrien. Først i 1998 kunne vi begynne å overføre penger til oljefondet, før var det bare investeringer. Har vi et to- til fireårs perspektiv når det gjelder flytende havvind, er det forståelig at det er dyrt, men tenker vi 10, 20 og 30 år fram i tid, vil det være en fantastisk energiressurs, påpeker Solberg.

Les hele saken på Aftenbladet.no (for abonnenter)