Nå får offshoreskip landstrøm i Sola og Stavanger

Mandag 3. juni kl. 12.30 vil Stavangerregionen Havn åpne sine to første landstrømanlegg for offshoreskip; i Risavika og i Stavanger sentrum.

Risavika 2018

Ordfører i Sola, Ole Ueland, vil åpne anlegget på offshoreterminalen i Risavika og ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, vil åpne anlegget på Strandkaien i Stavanger.

Bedre luftkvalitet og reduserte klimautslipp er pådriverne for utbyggingen av landstrøm og vi ser at det blir stadig mer fokus på elektrifisering av skip og utbygging av landstrøm i havnene. Landstrøm sørger for at skip kan stanse hjelpemotorene når de ligger til kai. Dermed vil ikke skipene slippe ut verken helseskadelige stoffer som NOx, svovel, sot og partikler eller klimagassen CO2.

Anleggene koster til sammen 15 millioner kroner og er realisert med støtte fra ENOVA.