Nytt om navn

Karianne Rettedal er partner og advokat i Projure. Hun har mangeårig bakgrunn som advokat fra advokatfirma og særlig fra arbeidstakerorganisasjon med hovedvekt på bistand innenfor olje, kjemisk og energi sektoren og har inngående kjennskap til bransjen.

Karianne  Lite  Sv Hv

Bistanden omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Rettedal har mangeårig bakgrunn som advokat fra advokatfirma og særlig fra arbeidstakerorganisasjon med hovedvekt på bistand innenfor olje, kjemisk og energi sektoren og har inngående kjennskap til bransjen. Rettedal har betydelig erfaring og kunnskap innenfor kollektiv arbeidsrett og tarifftvister. Rettedal har inngående kjennskap til LO /NHO overenskomstene innenfor m a Oljeservice, Operatør, Boring, Forpleining, Oljeservice, samt avtalene innenfor Rederiområdene og Hovedavtalene mellom tariffpartene.

Rettedal har også lang erfaring fra NAV innenfor alle stønadsområder og også generell erstatningsrett, yrkesskade og bistandsoppdrag i straffesaker.

Rettedal har omfattende prosedyreerfaring innenfor særlig individuell arbeidsrett.