Regjeringen foreslår åpning av områder for havvind

Regjeringen sender før sommeren ut på høring åpning av Utsira Nord for havvind og ber om innspill til området Sørlig Nordsjø II.

Liv Kari Eskeland Og Terje Halleland
Arkivfoto: Liv Kari Eskeland og Terje Halleland på Haugesundkonferansen i 2018.

Maritimt Forum Savangerregionen og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland fremmet sist havvind overfor Rogalandbenken på Stortinget i april i år.
– Utsira Nord ligger like utenfor stuevinduet vårt. Dette kan få stor betydning for den maritime leverandørindustrien, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen Fride Solbakken.

Det er gjort et godt politisk arbeid fra regionens stortingspolitikere i denne saken. Terje Halleland (Frp) og Liv Kari Eskeland (H) tilhører begge posisjonen og sitter i Energi- og miljøkomiteen.
- Dette kan bety mye for vår region og vårt næringsliv. Vi har arbeidet lenge med å få dette på plass, og det passer utmerket at det kommer nå. Vindkraft til havs står allerede for den største eksporten av varer og tjenester innen fornybarsektoren, og norske selskaper er i front på flere områder, særlig innen flytende vindkraft, sier Halleland.

Liv Kari Eskeland fremhever klyngene sitt bidrag i at havvind nå aktualiseres ytterligere.
– Dette kan bety mye for leverandørindustrien vår. Det er blitt jobbet systematisk med flytende havvind fra klyngene våre, påpeker hun.

Les mer om saken