Samarbeid er nøkkelen til utslippskutt

Klar melding til statsministeren under dagens rundebordskonferanse om grønn skipsfart: Still krav og kom med reguleringer! Ved å skape incentiver for å kutte utslipp vil aktørene selv finne teknologien som må til.

Rundeborddnvgl

Statsminister Erna Solberg inviterte til rundebordskonferanse om grønn skipsfart. Bakgrunnen for møtet er handlingsplanen som Høynivåpanelet for bærekraftig hav skal legge frem. Grønn skipsfart er en sentral del av havpanelets arbeid.

-Norsk skipsfart er helt i tet i utviklingen av nye, grønne løsninger. Utviklingen går fort, men den går ikke fort nok, sa Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg, som roste Erna Solberg for at hun løfter arbeidet med grønn skipsfart inn i høynivåpanelet og jobber med å få opp tempoet i det grønne skiftet.

For alle er enige i at det haster, hvis vi skal nå IMO kravet om en halvering av CO2 utslipp innen 2050.

- I praksis har vi 10 år på oss på å utvikle kommersielt konkurransedyktige null-utslippsskip, sa Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i rederiet Torvald Klaveness og president i Norges Rederiforbund. Utfordringen er samtidig at ingen har råd til å være alene om å betale prisen det koster å komme ned til nullutslipp. Derfor trenger vi en samordnet innsats mellom industri og myndigheter for å etablere incentiver til omstilling.

60 000 Teslaer
Offshore-selskapet Teekay påpekte at deres bestilling av seks bøyelastere drevet av naturgass med batteristøtte aldri ville sett åpent hav uten økonomiske insentiver fra Enova.

- Fire av disse skipene reduserer like mye utslipp som 60 000 Teslaer. Vi når målene som FNs sjøfartsorganisasjon IMO har satt om 50 prosent reduksjon av utslippene i 2020 istedenfor 2050. Dette er en historie om hvordan norsk politikk har fungert veldig bra, sier CEO Ingvild Sæther i Teekay Offshore.