Sommertur og årsmøte i Stavanger Rederiforening

Det var god stemning under årets sommertur. Jakob Korsgaard ble gjenvalgt som leder av Stavanger Rederiforening og Anne Jorunn Møkster ble valgt som nytt medlem av styret.

Samlebilde Sommertur 2019

Vi startet kvelden med med en båttur fra Stavanger til Hjelmeland.

I Viga havn ble årsmøtet avholdt utendørs i strålende sol. Jakob Korsgaard ble gjenvalgt som leder av Stavanger Rederiforening og Anne Jorunn Møkster ble valgt som nytt medlem av styret. Trond Førland ble takket av for sin årelange innsats som styreleder og styremedlem av foreningen.

Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, holdt et godt innlegg om aktuelle poltiske saker.

Mikal Viga fortalte om den enestående historien bak Mikals Laks (King Mikal Salmon) og gav oss fantastiske smaksprøver.

Vi fikk servert nydelig mat i flotte maritime omgivelser.