Stavanger- rederi i gang med verdens nordligste anlegg for landstrøm

I slutten av 2018 inngikk Vår Energi og Simon Møkster Shipping en avtale om å redusere utslippene fra Goliat. I forrige uke ble supplyfartøyet Stril Barents koblet til strøm for første gang.

Goliat Stril Barents
Foto: Vår Energi

Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem når dette systemet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.

Stril Barents er allerede et av de mest miljøvennlige fartøy innenfor offshore sektoren. Med naturgass (LNG) som drivstoff sikrer en allerede lave utslipp av blant annet NOx og partikler. Installasjon av et batterisystem og landstrømstilkopling vil medføre ytterligere forbedringer når det gjelder utslipp til miljø sammenliknet med konvensjonelle fartøy.

Ifølge Vår Energi vil landstrømtilkoblingen bidra til vesentlig å redusere drivstoff-forbruket og CO2-utslippene ved forsyningsbasen i Hammerfest.
- Dette er en viktig brikke å få på plass, og en forutsetning for at man skal gå videre med batteridelen, sier Andreas Wulff, direktør for samfunnskontakt i Vår Energi til Sysla.

Supplybåten Stril Barents skal i løpet av året få montert batterier produsert av Corvus Energy i Canada. Kongsberg Maritime og Vard Elektro har vært med på arbeidet. Når alt er montert, vil fartøyet oppnå DNVGL’s klassenotasjon Battery Power, skriver rederiet.

Når arbeidet er ferdig etter sommeren skal skipet i gitte tilfeller kunne midlertidig erstatte en forbrenningsmotor med batteri og spare drivstoff og utslipp.
- Anlegget måtte være tilgjengelig for at prosjektet skulle ha en hensikt, og er et stort løft for basen, forteller Anne Jorunn Møkster som er direktør i Simon Møkster Shipping.

Hun er veldig glad for at de nå endelig er i gang med prosjektet.
- Det har tatt litt tid fordi vi har vært avhengige av å ha det på plass på landsiden. Vi er veldig fornøyd med å ha blitt enige om batteridrift og anlegget på land med Vår Energi, sier Møkster.

Kilder:
Sysla.no

Simon Møkster Shipping