Stavanger Rederiforening satser på unge som tar høyere maritim utdanning

Stavanger Rederiforening vil at flere unge skal velge høyere maritim utdanning og betaler inntil kr. 30 000,- i stipend til 10 utvalgte studenter fra Rogaland.

Penger1

Målet med stipendet er å få unge fra Rogaland til å ta høyere maritim utdanning. Næringen trenger folk med kompetanse også i framtida og dette er et bidrag fra vår side til å inspirere flere til å velge maritim utdanning, eller å etterutdanne seg, sier Fride Solbakken i Stavanger Rederiforening.

Kriteriene er at en må være mellom 19 og 25 år, fra Rogaland og at en tar høyere maritim utdanning.

De som mottar stipend for 2019 er:

Fredrik Frafjord

Høgskolen på Vestlandet, Haugesund

Ålgård

Knut Hovda

Høgskolen på Vestlandet og Hochschule Emden/Leer

Haugesund

Magnus Westersjø Strøm

NTNU Ålesund.

Randaberg

Marit Solheim Theriault

NTNU Trondheim

Hafrsfjord

Marlene Judith Taranger King

NTNU Trondheim

Hafrsfjord

Ruben Våga

Høyskolen på Vestlandet

Bokn

Sebastian Søreide

NTNU Ålesund

Sandnes

Sondre Solheim

NTNU Ålesund

Sola

Trude Jacobsen

Høgskolen på Vestlandet og Hochschule Emden/Leer

Randaberg

William Bertram

Universitetet i Sørøst-Norge

Sola


Om Stavanger Rederiforening:
Stavanger Rederiforening er en tradisjonsrik og dynamisk sammenslutning dannet for å fremme de forskjellige interessene til Stavangerregionens rederier og andre virksomheter innen skipsfart og olje- og offshore. Vårt formål er å bidra til utvikling av offshore- og maritim virksomhet i sørvest-Norge og samle medlemmene til faglig samvær.

Våre medlemmer kommer fra tank- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Stavanger Rederiforening er en lokal krets av Norges Rederiforbund og samarbeider tett med Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Kontakt:
Fride Solbakken, 41 23 19 08, fride.solbakken@maritimt-forum.no