Stortinget lytter til næringen og gjør endringer i regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov

Ny havne- og farvannslov skal vedtas i Stortinget før sommeren og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget strammer inn på regjeringens forslag til full liberalisering av havnekapitalen.

Sandnes Havn Godsskip

– Vi er svært fornøyde med at Stortinget vil stramme inn når det gjelder kommunenes muligheten til å ta ut utbytte fra havnekassen, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken.

Regjeringens forslag innebærer i praksis at det ikke er begrensninger for hvor mye areal og kapital som kan tas ut av havnevirksomheten.

Utviklingen av den enkelte havn vil med regjeringens forslag veies opp mot andre kommunale oppgaver, som for eksempel boligbygging, undervisning, helse og omsorgsoppgaver og lignende. Det er ikke kommunepolitikernes oppgave å ta nasjonale hensyn. Derfor øker sjansen for at havnearealene bygges ned, og at denne kapitalen blir brukt til helt andre formål enn til utbygging av miljøvennlig havneinfrastruktur.

- Det er derfor svært viktig og bra at flertallet i Stortinget har tatt grep og endret lovforslaget slik at en sikrer nødvendig kapital til bygging og vedlikehold av infrastrutur i havnene og dermed viser at en fortsatt vil satse på sjøveien, sier Solbakken.

Les hele innstillingen her