Viser tiendeklassinger veien til etterspurte utdanninger

Maritimt Forum for Stavangerregionen, i samarbeid med Norsk olje og gass, Maritimt Opplæringskontor og Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, arrangerte den 19. og 20. november Offshore og Maritime dager på Norsk oljemuseum og Skoleskipet Gann i Stavanger.

Omd 2018 1

430 tiendeklassinger fikk møte representanter fra Simon Møkster Shipping, Blueday Technology, Maritimt Opplæringskontor, Tidewater, Rødne, SOTS, Opplæringskontor for oljerelaterte fag, Baker Hughes, IKM Subsea, Schlumberger, Opplæringskontor for industrifag, samt omvisning på Skoleskipet Gann

Elevene fikk spennende innføringer i yrkesfaglige retninger som kan lede til offshore og maritimt arbeid. De lærte også om hvilke roller de ulike selskapene spiller i bransjen, og møtte unge lærlinger som ga dem tips om veien videre i utdanningsløpet.

Se innslag fra TV Vest her