Har vi nok strøm til å elektrifisere all transport?

For å lykkes med elektrisk transport uten at sikringen går, må alle bidra. Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger for det 21. århundret kan se ut i praksis.

Elnett21

Bli kjent med Elnett21! 🚗🚙🚌🛩⛴🔌🔋

Storskala demoprosjektet vil vise hvordan elektriske transportløsninger for the 21. århundret kan se ut i praksis.

For å lykkes med elektrisk transport - uten at sikringen går - er godt samarbeid en forutsetning. Derfor er Forus Næringspark, Avinor, Lyse Elnett, Smartly og Stavangerregionen Havn partnere i Elnett21