Kommentar: Nettolønnsordningen må forbedres, ikke svekkes!

Maritimt Forum er mer enn forundret over at regjeringen foreslår en svekkelse i sitt forslag til statsbudsjett.

Fride Solbakken 2020 4
Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å sette et makstak for flere av modellene under refusjonsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen. Samtidig foreslår man å avvikle refusjonsordningen for lasteskip i NIS i utenriksfart.

Maritimt Forum er mer enn forundret over at dette kommer fra en regjering under Erna Solbergs ledelse. I de sju årene hun har vært statsminister har regjeringene hennes fremmet både en maritim strategi og en havstrategi hvor nettolønnsordningen har ligget fast som en grunnpilar i den maritime verdiskapingspolitikken.

Maritimt Forum mener regjeringen skulle ha gått motsatt vei enn hva den gjør i sitt forslag til statsbudsjett. Erna Solbergs lag skulle ha foreslått å styrke nettolønnsordningen ved at den midlertidige opphevelsen av taket i den delen av ordningen som gjelder sysselsettingen av norske sjøfolk på skip i NOR, ble videreført, og ved at ordningen ble forbedret innenfor NIS, ikke fjernet.

Pandemien har rammet maritim næring hardt. Den har forsterket offshorekrisen, og flere skip har gått i opplag det siste halvåret i tillegg til de som har ligget i opplag tidligere. Sjøfolk er blitt permittert. Hele den maritime klyngen er avhengig av at vi videreutvikler den sjøbaserte, maritime kompetansen vår.

Maritimt Forum ber derfor innstendig om at opposisjonen i Stortinget må stanse regjeringens forslag. Vi konstaterer med tilfredshet at Fremskrittspartiet i en landsmøteresolusjon er tydelige på at de vil prøve å få dette til i forhandlingene i Stortinget rundt budsjettet. Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har reagert på regjerningens kuttforslag.

Dersom regjeringen har lagt frem kuttforslaget av taktiske grunner fordi den tenker den i budsjettforhandlingene i Stortinget kan ha noe å gi til opposisjonen, er dette uttrykk for dårlig ledelse. Kuttforslaget har allerede skapt stor uro i en næring som fra før seiler i urolig sjø. Dessuten skal ingen være i tvil om at Maritimt Forum ikke vil nøye seg med kun en reversering av kuttforslaget. Vi vil stå på for å få til forbedringer. Det vil vi fordi en god nettolønnsordning er avgjørende for hva Norge skal leve av i fremtiden.