Lyse og havnen slår seg sammen for å lage utslippsfri havn

Lyse og Stavangerregionen Havn vil gjøre Stavanger havn elektrisk. Ifølge Lyse ligger forholdene godt til rette for at det kan bli en realitet.

Landstrøm Skip

Skrevet av: Stella Marie Brevik, Stavanger Aftenblad

Lyse og Stavangerregionen Havn IKS vil danne et felles selskap som skal gjøre det mulig å lade hurtigbåter ved kaien, og å legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.

Målet? En utslippsfri havn
Klimautslipp fra skip er et av områdene som har betydelig påvirkning på klimaregnskapet til Rogaland. Dette vil partene gjøre noe med.

De to selskapene har delt opp målet i forskjellige faser.

Første fase er å få på plass en bærekraftig forretningsplan, en plan for elektrifisering av havneområdene i Stavanger sentrum, før 1. september 2020.

Deretter vil partene se om et felles selskap er en god idé, eller ikke.
– Intensjonen er å etablere et felles selskap, sier konserndirektør i Lyse, Grethe Høiland.

Gode forutsetninger for å nå målet
– Stavangerregionen Havn og Lyse har i fellesskap gode forutsetninger for å skape null- og lavutslippsløsninger i havnen. Havnen er grunneier og har kompetanse på havnedrift og utvikling av havneområdet. Lyse har kompetanse på infrastruktur, elektrifisering og energiløsninger, forteller havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn, til Stavanger Aftenblad.

Forholdene i Stavanger gjør det mulig å føre fram nødvendig infrastruktur og kapasitet. Det viser vurderinger fra Lyse Elnett.

Tanken er at det nye selskapet skal eie de nye anleggene. Bygging, og muligens drift, av anleggene, vil bli lagt ut på anbud.

Vil få med flere aktører
En elektrifisert havn skal gjøre resten av samfunnet godt, mener partene. Derfor vil de bygge ut infrastrukturen slik at alle relevante aktører kan koble seg på.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad