Nullutslipp fra oljesektor i 2050: – Maritim bransje vil spille en ledende rolle

- Verden har lenge sett til Norge for ny grønn, maritim teknologi. Høye ambisjoner om videre utslippsreduksjoner er viktig for å både beholde og forsterke lederskapet. Skip og rigger i fast og langsiktig arbeid på norsk sokkel er gode kandidater for å prøve ut og introdusere ny teknologi, sier visepresident i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i Maersk Drilling Norge, Jakob Korsgaard.

Jakob Korsgaard Tu
Visepresident i Rederiforbundet og direktør i Maersk Drilling Norge, Jakob Korsgaard, under pressekonferansen 6. januar. Her la samarbeidspartnerne i KonKraft frem planer for nullutslipp på norsk sokkel i 2050. (Foto: Adrian Broch Jensen)

Skrevet av: Adrian Broch Jensen, TU.no

– Norske rederier og utstyrsleverandører er allerede verdensledende på feltet, og vil spille en avgjørende rolle i å nå de nye klimamålene på norsk sokkel, sier Jakob Korsgaard til TU.

Sammenliknet med 2005 skal olje- og gassindustrien redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 og til nesten null i 2050.

Setter pris på en kraftig dytt
Det vil også ha konsekvenser for den maritime bransjen som tar oppdrag for petroleumssektoren.

– Skip og rigger i fast og langsiktig arbeid på norsk sokkel er gode kandidater for å teste ut og introdusere ny teknologi, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Han ser dette som en stor mulighet for maritim bransje, siden de nå får en kraftig dytt mot å levere klimavennlig teknologi som vil bli stadig mer etterspurt i andre land, som Kina, Korea og Taiwan.
– Medlemmene våre er svært positive til de nye klimamålene, sier Solberg.

Avhengig av mer kompakte CCS-anlegg
Og nettopp ny teknologi blir avgjørende om målene skal bli mer enn store ord.

For å nå målene blir det avgjørende å utvikle teknologi som ennå ikke er moden. Equinor er blant annet avhengig av å utvikle nullutslippsdrivstoff til gassturbiner der elektrifisering ikke er mulig.

De er også avhengige av mer kompakte, mindre kostbare CO2-fangst og -lagringsanlegg (CCS).

– Dette er blant de viktigste teknologiutviklingene fremover, og løsningene vil kunne brukes i langt flere sektorer enn olje- og gass, sier klimadirektør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass.

Gjennom i tillegg å produsere hydrogen fra naturgass og satse videre på havvind mener samarbeidspartnerne i KonKraft at tilnærmet nullutslipp er mulig i 2050.

Har teknologi for utslippskutt hos forbrukerne
– De største utslippene kommer fra selve bruken av olje og gass. Nye klimakrav i stadig flere land gir en markedsrisiko for bransjen som vi absolutt tar på alvor. Vi har teknologi som vil redusere utslipp også ved sluttbruk, sier Blindheim, og sikter særlig til små CCS-instrumenter.

Ordene «historisk», «gledens dag» og «stolt» ble gjentatt utallige ganger i løpet av pressekonferansen. Men Blindheim er ærlig på at bransjen hittil ikke har vært ambisiøse nok.

– Vi må strekke oss mye lenger og derfor setter vi oss disse målene, sa Blindheim.

KonKraft
Samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

KonKraft skal gi ut den fulle rapporten en gang mellom 6. og 14. februar, der de ulike mulighetene for å nå klimamålene utdypes.

Les artikkelen i TU.no