Skal bygge verdens første frakteskip drevet av hydrogen

Wilhelmsen, NorSea Group og NCE Maritime CleanTech og partnerne har fått 80 millioner kroner i støtte fra EU for å realisere pionérprosjektet til havs.

Hy Ship Lansering 22 10 2020
HySHIP-prosjektet ble lansert 22. oktober av blant andre Hege Økland (NCE Maritime Cleantech), Jan Eyvin Wang (Wilhelmsen), olje- og energiminister Tina Bru og Grete Tveit (Equinor)

- Gratulerer! Jeg er utrolig imponert over ambisjonene deres, og tildelingen fra EU er en stor anerkjennelse av innovasjonsnivået i prosjektet. Det gleder meg spesielt at utviklingen av dette i stor grad skjer her, på «Gullkysten», og at Vestlandet holder teten i norsk industri, sa olje- og energiminister Tina Bru (H), da hun deltok på lanseringen hos NorSea i Dusavik.

Her kan du lese hele talen hennes

Prosjektet skal bidra til å utvikle og bygge et hydrogendrevet fraktefartøy og en distribusjonsløsning for hydrogen langs norskekysten. Fartøykonseptet skal seile under konseptnavnet Topeka. Prosjektet har som mål å redusere utviklings- og driftskostnadene i overgangen til hydrogen som maritimt drivstoff over hele Europa.

HySHIP-prosjektet omfatter 14 europeiske partnere som skal samarbeide om å designe og bygge et nytt fraktefartøy som går på flytende grønt hydrogen.

Les mer om prosjektet her

- Det er en fjær i hatten at EU med sin tunge satsning med hydrogenstrategi og «Green Deal» for å fremme verdiskaping i EU, velger norske maritime miljøer for å utvikle de maritime hydrogenløsningene. Dette er nok en bekreftelse på at norsk maritim sektor er verdensledende innenfor klima- og miljøløsninger, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

- Dette er et kjempespennende prosjekt som bidrar til mange gode løsninger på vei til en grønnere maritim næring. Vi får blant annet fartøy som dokumenterer hydrogen som en av løsningen for avkarbonisering av maritim sektor, sluttbrukere av norskprodusert flytende hydrogen, noe som vil drive fram hydrogenetterspørsel i Norge og fartøyene vil flytte gods fra vei til sjø, sier Solbakken.

Les mer om HySHIP hos E24