Snur oljeprosess – skiper CO₂ og pumper ned i reservoarer

Altera Infrastructure ser hvilken vei verden går. Nå setter de seg i spissen for å få CO₂ tilbake der mye av den opprinnelig ble hentet – i form av hydrokarboner i olje- og gassfelt.

Stella Maris Altera 2020
Stella Maris-prosjektet: Altera Infrastructure vil vise hvordan oljestrømmen kan snus og transportere CO2 tilbake til oljefeltene og lasting over til en installasjon for injeksjon i nedlagte reservoarer uten hydrokarboner (akviferer). (Foto: Altera Infrastructure)

Kilde: Tore Stensvold, TU.no

Altera Infrastructure samlet det meste av toppledelsen og prosjektleder og "møtte" Tore Stensvold i Teknisk Ukeblad til et intervu via Teams. De snakket om høye mål og viktige verdier på vei til et mer bærekraftig samfunn.

Stella Maris legger opp til skip på 50.000 m³ lastekapasitet der CO₂ er under trykk (6,5 bar) og kjøles ned til minus 50 grader Celsius. En sylindrisk, flytende injeksjonsplattform skal kunne ta imot skipene og injisere opp til 10 millioner tonn CO₂ i året.

Les hele saken på nettsidene til TU.no