Alle veier fører til Rom

Maritimt Forums møte om nye blå løsninger i det grønne skiftet viste med all tydelighet at det er mange veier til klimafrelse.

Grønn Omstilling 3

Det gamle uttrykket om at «alle veier fører til Rom» kan henspille på at Roma var kristenhetens sentrum og at det slik var frelse å hente i byen, om man så kom fra nord, sør, øst eller vest. Kanskje noe å tenke på i dagens miljødebatt? I alle fall kan det oppleves som at nøkkelordene batteri, hydrogen og ammoniakk har vunnet hevd som de eneste som peker ut retningen for skipsfarten, mens det er så mange andre muligheter.

Disse mulighetene ble i alle fall tydelig gjort rede for av Tor Øyvind Ask, Øivind W. Aanensen og Lars Dressen fra henholdsvis rederiene Solvang, Hagland Shipping og Wallenius Wilhelmsen samt Torfinn Kalstø fra riggrederiet COSL.

Likevel ikke slik at de tre nevnte nøkkelordene ble glemt. Ombyggingen av Hagland Shippings bulkskip Hagland Captain som nå pågår i Polen, er en ombygging som handler om batteriteknologi og elektrisk lasthåndtering, men både Solvang og COSL fokuserte på optimale driftsmønstre og god utnyttelse av de ulike teknologikomponentene uavhengig av type drivstoff. For eksempel har effektivisering av driften av skipene gitt Solvang mellom 30 og 40 prosent redusert drivstofforbruk de siste 30 til 40 årene. COSL har gjennom å installere nye sensorer og forbedre programvaren og grensesnitt for utstyret ombord, kuttet drivstofforbruk og utslipp med 25 prosent.

For Wallenius Wilhelmsen handler det imidlertid om skipsfartens urgamle fremdriftsteknologi når de allerede til neste år ser for seg å plassere en ordre ved verft på et seilskip. Wilhelmsens første seilskip het Mathilde tilbake i 1865. Siden den gangen har rederiet vært innom alle fremdriftsteknologiene for skip, men kan altså nå vende tilbake til vinden.

Det blir som overgangen fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi. Litt som gjenbruk, for vinden kan brukes om igjen og om igjen.

Presentasjonene fra Solvang, Hagland, COSL og Wallenius Wilhelmsen holdt et høyt faglig nivå og er på langt nær fyllestgjørende beskrevet med dette. Let heller selv frem presentasjonene!

Presentasjonene finner du her:

2021 03 11 Solvang

2021 03 11 Hagland Shipping

2021 03 11 Cosl Drilling Europe

2021 03 11 Wallenius Wilhelmsen

Opptak av innleggene kan du se her:

Tor Øyvind Ask, Solvang

Øivind W. Aanensen, Hagland Shipping

Torfinn Kalstø, COSL

Lars Dessen, Wallenius Wilhelmsen