Cash is king

På Maritimt Forums andre nettmøte om grønn omstilling for blå næring var temaet finansiering. Her kan du lese mer om temaene som ble drøftet og se opptak av møtet.

Møte 2 Grønn Omstilling
Fra venstre: Pia Christine Helland, DNB, Thomas Abrahamsen, Advokatfirmaet Thommessen AS, Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement, Christoffer Bøhmer, Grønt Skipsfartsprogram/Servicekontoret for grønn flåtefornyelse, Pernille Mølbak, Grønt Skipsfartsprogram/Flowchange og Karl-Tore Gjengstø Veidekke

For å få på plass nye løsninger trengs det prosjekt- og investeringsstøtte til både nye skip, konvertering av eksisterende skip og nødvendig infrastruktur.

Pia Christine Helland, Senior Vice President i Ocean Industries i DNB, ga oss en innføring i hvordan DNB ønsker å bidra til finansiering av bærekraftige løsninger for den maritime næringen. Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, stilte spørsmål om DNB vil være med på å bidra med finansiering av ombygging og hybridisering av offshoreflåten til tross for at mange av rederiene har hatt røde tall på bunnlinjen i flere år. Ja, svarte Pia og la til at de allerede i dag er med på flere slike prosjekter.

Se opptak:
DNB, Pia Christine Helland

Se presentasjon:
20210224 DNB

Thomas Abrahamsen, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS ga oss en oversikt over hva klimaplanen, taksonomien og globale initiativ egentlig betyr for maritim næring og hvordan bedrifter kan jobbe med taksonomien mer konkret.

Se opptak:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Thomas Abrahamsen

Se presentasjon:
20210224 Thommesen

For å få til en storstilt satsing på lav- og nullutslippsløsninger trengs det som sagt kapital og det er ingen tvil om at det må offentlige virkemidler til som kan stimulere til teknologiutvikling.. Christoffer Bøhmer i Grønt Skipsfartsprogram/Servicekontoret for grønn flåtefornyelse ga oss en oversikt over hvordan de bistår rederier med søknader, prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. Som et vedlegg helt til slutt i presentasjonen finner dere en oversikt over relevante støtteordninger for rederier.

Se opptak:
Grønt Skipsfartsprogram/Servicekontoret for grønn flåtefornyelse, Christoffer Bøhmer

Se presentasjon:
20210224 Grønt Skipsfartsprogram

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri har gått sammen om å tilby en kontrakt til rederiet som kan tilby et utslippsfritt bulkskip. Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement fortalte oss mer om selve prosjektet og at de hadde fått inn tilbud fra hele 16 rederier og 11 drivstoffleverandører. I løpet av mars vil de avgjøre hvem som får kontrakten.

Se opptak:
HeidelbergCement, Lars Erik Marcussen

Presentasjonen til HeidelbergCement er ikke tilgjengelig

Veidekke er en annen spennende vareeier som nå frir til rederier i Norge og utlandet. Pernille Mølbak og Karl-Tore Gjengstø fortalte om Veidekkes mål om å bestille to hydrogendrevne bulkskip i løpet av høsten i år. Frist for å levere inn tilbud er 2. juli.

Se opptak:
Veidekke, Pernille Mølbak og Karl-Tore Gjengstø

Se presentasjon:
20210224 Veidekke