Det handler om å gå foran

Nettmøtet Maritimt Forum for Stavangerregionen hadde om grønn omstilling fortalte med all tydelighet om den blå næringens klimanøytrale ambisjoner.

Møte Grønn Omstilling 002

– Det handler om å gå foran, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg til 160 påmeldte.

Mange av disse fra Stavangerregionen, men vel så mange fra de øvrige, regionale maritime klyngene kysten rundt.

– Norsk maritim næring ligger i tet internasjonalt hva angår å implementere grønne løsninger, sa næringsminister Iselin Nybø.

Hun ble deretter utfordret av Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, på om regjeringen vil foreslå et CO2-fond i forlengelsen av at CO2-avgiften foreslås kraftig økt i klimameldingen.

Dette svarte ikke Nybø konkret på, men hun uttrykte uansett stor tillit til at den norske maritime næringen vil vinne frem i den internasjonale konkurransen basert på fremtidsrettede grønne løsninger.

Morten Sundt er ansvarlig i Equinor for forsyningsskip, ankerhåndteringsskip og beredskap på norsk sokkel. Selskapet har samlet til enhver tid 75 skip i operasjon for sine formål verden rundt. Et førtitalls av disse er på norsk sokkel. Fra 2005 til i dag er CO2-utslippene i flåten innleid av Equinor redusert med 44 prosent. Målet er nullutslipp.

– Er dere villig til å betale for den grønne omstillingen med høyere rater? spurte Fride Solbakken.

Heller ikke Sundt var konkret i svaret sitt på dette, men viste til at man sammen med rederiene jobber med forutsigbarheten og herunder lengden på kontraktene.

Thina Margrethe Saltvedt jobber med bærekraftige investeringer i Nordea.

– Flere og flere investorer setter krav til bærekraftige investeringer, og det blir mye fokus på transparens og rapportering fremover, sa Saltvedt.

Samtidig viste hun til at mens utstedelsen av bærekraftige gjeldspapirer i 2012 på global basis i 2012 beløp seg til 31,4 milliarder USD, var beløpet 732,1 milliarder USD i 2020. I Norden og i Norge har kurven vært vel så bratt.

Her kan dere se opptak av møtet:

Næringsminister Iselin Nybø

Norges Rederiforbund, Harald Solberg

Equinor, Morten Sundt

Nordea, Thina Margrethe Saltvedt

Se powerpoint-presentasjonene under:

210210 Grønn Omstilling For Blå Næring Norges Rederiforbund

210210 Grønn Omstilling For Blå Næring Morten Sundt Equinor

210210 Grønn Omstilling For Blå Næring Thina Saltvedt Nordea