Gratulerer med dagen!

8. juni er den internasjonale Havdagen

Flaggstat

For Stavanger, Norge og verden har havet i generasjoner vært en kilde til sysselsetting og forsyning av livsnødvendige varer.

Havet legger i stor grad grunnlaget for vårt velferdssamfunn, og havnæringene står for omtrent 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv. Anslagsvis 225 000 mennesker jobber i de tre store havnæringene olje og gass, maritim og sjømat, med en samlet verdiskaping på rundt 700 milliarder kroner (tall fra 2019).

70 % av livet på jorden finnes i havet. 80 % av verdenshavene er over 3000 meter dype, og 90 % er fortsatt ikke utforsket. Vi er 100 % avhengig av det blå!