Grønn omstilling for blå næring

Det er vedtatt ambisiøse mål for framtidas skipsfart. Hva betyr dette for den maritime næringen? I en møteserie om grønn omstilling vil Maritimt Forum belyse dette.

Grønn Omstilling Blå Næring
Næringsminister Iselin Nybø, Harald Solberg (Norges Rederiforbund,), Morten Sundt (Equinor) og Thina Margrethe Saltvedt (Nordea).

Tid: 11. februar kl. 10.00 - 11.30
Sted: digitalt, møtet er gratis men krever påmelding

Klikk her for å melde deg på!

Næringsminister Iselin Nybø åpner møteserien. Hun vil presentere regjeringens klimamål for maritim næring med utgangspunkt i stortingsmeldingen om maritim næring som nå ligger til behandling i Stortinget og med utgangspunkt i regjeringens klimaplan for 2021-2030 som også er til behandling i Stortinget.

Hvilke virkemidler vil regjeringen bidra med for å nå klimamålene? Dette er bare ett av spørsmålene Iselin Nybø besvarer.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, orienterer bl.a. om de internasjonale målene satt av IMO som påvirker næringen. På bakgrunn av dette har Rederiforbundet vedtatt egne ambisiøse klimamål.

Hva innebærer disse og hvordan skal de nås?

For å utvikle ny teknologi trengs det krevende kunder og kunder som kan være med på å betale for teknologiutviklingen. Equinor ønsker å bidra til en avkarbonisering av skipsfarten. Selskapet har 175 skip på kontrakt og lanserte i fjor sommer sine ambisjoner for å redusere utslipp fra skip i eget bruk samtidig som selskapet skal produsere mer nullutslippsdrivstoff. Innen 2050 skal de maritime utslippene til Equinor globalt være halvert.

Morten Sundt er ansvarlig i Equinor for forsyningsskip, ankerhåndteringsskip og beredskap på norsk sokkel. Han gir oss et innblikk i Equinors arbeid med, og bidrag til, en grønn omstilling for den blå næringen.

Sjefanalytiker i Nordea innenfor bærekraftig finansiering, Thina Margrethe Saltvedt, avrunder dette første møtet med vurderinger og synspunkter på bærekraftige investeringer, de finansielle markedene, EUs taksonomi og utviklingen i USA.

Kan du gå glipp av et slikt tema med et slikt panel? Om ikke, meld deg på nå!