Maksimumstaket i nettolønnen fjernet ut året

I budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og FrP omkring revidert nasjonalbudsjett, ligger full nettolønn inne ut året.

Rnb 2021

Da det ble enighet omkring statsbudsjettet før jul i fjor, ble taket for utbetalinger per skipsarbeider fjernet for de tre første terminene etter forhandlingsinnspill fra FrP. Når det nå er blitt forhandlet omkring revidert nasjonalbudsjett og budsjettenighet på ny er oppnådd mellom regjeringspartiene og FrP, har sistnevnte fått gjennomslag for at taket fjernes ut hele budsjettåret.

– Her har FrP gjort en god jobb! Refusjonsordningen for sjøfolk er en kjernesak for oss. Den bør være konkurransedyktig med tilsvarende ordninger i EU. Det vil den nå være i hele 2021. Det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med. I et pandemiår med de utfordringer dette har påført skipsfarten, er dette særskilt viktig, men vi håper likefullt at budsjettenigheten legger føringer også utover inneværende år, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.