Nettmøte: Grønn omstilling for blå næring: Nye løsninger

Det er en målsetting om at verdens skipsfart skal bli fullstendig utslippsfri i løpet av dette århundret. Andre deler av den maritime næringen møter også krav om null- og lavutslippsløsninger. På dette nettmøtet vil dere få vite mer om hvordan Solvang, Hagland Shipping, COSL Drilling Europe og Wallenius Wilhelmsen rigger seg for framtida.

Møte 3 Grønn Omstilling 1

11. mars 2021, 11:00 - 12:30
Nettmøtet er gratis, men krever påmelding

Målsettingen til IMO er at verdens skipsfart skal bli fullstendig utslippsfri i løpet av dette århundret. Dette vil åpne opp et enormt marked for ny teknologi.

Det er vedtatt ambisiøse mål for framtidas skipsfart. Hva betyr dette for den maritime næringen? I en møteserie om grønn omstilling for blå næring vil Maritimt Forum belyse dette.

På vårt første nettmøte snakket vi om hvilke mål og virkemiddel vi har for utslippsreduksjon og hva dette innebærer for maritim næring. Her kan du lese mer og se opptak av møtet.

På vårt andre nettmøte var temaet finansiering. Her kan du lese mer og se opptak av møtet.

På det tredje møtet vil vi presentere nye løsninger som vil bidra til å redusere utslipp i maritim næring.

Solvang
For et deepsea-rederi er det ikke bare enkelt å bytte fra tungolje til nye drivstofftyper. Gjennom mange år har Solvang utviklet løsninger for å redusere utslippene fra sine skip. Tor Øyvind Ask vil gi oss et overblikk i utviklingen innenfor deepsea-segmentet og hva Solvang gjør for å oppnå lav- og nullutslippsmålene.

Hagland Shipping
Øivind W. Aanensen i Hagland Shipping vil fortelle mer om ombyggingen av et bulkskip som de vil utruste med utslippsfrie landoperasjoner og inn- og utseilinger.

COSL Drilling Europe
Riggselskapet COSL Drilling Europe gav seg selv og sine partnere en stor utfordring da selskapet inviterte Kongsberg Maritime og boreutstyrsleverandøren NOV til å være med på å jobbe frem drastiske kutt i energiforbruk og utslipp fra sine rigger. COSLs rigger har i utgangspunktet lave utslipp som et resultat av at selskapet i mange år har jobbet for å maksimere energieffektiviteten i sine boreoperasjoner. På vårt møte vil Torfinn Kalstø, prosjektleder i COSL Drilling Europe, gi oss mer informasjon om og resultatene av, dette prosjektet.

Wallenius Wilhelmsen
Wallenius Wilhelmsen planlegger verdens første fullskala vinddrevne RoRo-skip. Orcelle Wind skal være et vinddrevet skip som vil oppnå opptil 90 prosent reduserte utslipp sammenlignet med dagens beste fartøy. Orcelle Wind vil også fungere som en teknisk og operasjonell testplattform for nullutslippsinnovasjon, der de vil vurdere og utvikle forskjellig nullutslippsdrivstoff og teknologi. På vårt møte vil Lars Dessen, Senior Sourcing and Contracting Manager i Wallenius Wilhelmsen Ocean & Solutions, gi oss mer informasjon om dette spennende og innovative prosjektet.

Meld deg på i dag!