Nye styremedlemmer

På årsmøtet til Maritimt Forum for Stavangerregionen ble Per Ingolf Jøsang fra GMC Yard AS valgt inn som nytt styremedlem. Frank Tollefsen fra COSL Drilling Europe og Tor Øyvind Ask fra Solvang ble valgt inn som nye styremedlemmer i Stavanger Rederiforening.

Nye Styremedlemmer 2021
Fra venstre: Per Ingolf Jøsang GMC Yard, Frank Tollefsen fra COSL Drilling Europe og Tor Øyvind Ask fra Solvang.

Årsmøtet i Maritimt Forum for Stavangerregione og Stavanger Rederiforeninge ble avholdt på Teams 12. mai 2021.

Ivar Engan fra Maritimt Forum sentralt og Thomas Saxegaard fra Norges Rederiforbund holdt gode innledninger med fokus på den politiske situasjonen, tiltakspakker og praktiske utfordrere knyttet til koronapandemien.

Se presentasjonene her:

Ivar Engan Maritimt Forum

Thomas Saxegaard Norges Rederiforbund

Valg Maritimt Forum for Stavangerregionen
Per Ingolf Jøsang fra GMC Yard AS ble innvalgt som nytt styremedlem. Gry Berit Lundal fra DNB, Anne Jorunn Møkster fra Simon Møkster Shipping og Thor Thingbø fra Sandnes Havn KF ble gjenvalgt for 2 år.

Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

Leder:
Steinar Madsen, Topeka

Styremedlemmer:
Tor Øyvind Ask, Solvang ASA
Hans Petter Heggebø, Blueday Technology AS
Per Ingolf Jøsang, GMC Yard AS
Gry Berit Lundal, DNB Bank ASA
Anne Jorunn Møkster, Simon Møkster Shipping AS
Eirin Kristin Sund, LO i Rogaland
Bjarte Taranger, Valaris
Thor Thingbø, Sandnes Havn KF

Varamedlemmer:
Sigrun Sagedahl, Projure Advokatfirma
Olav Gustad, Valaris

Vi takker Rune Christensen (GMC Marine Partner AS) for en flott innsats i styret.

Valg Stavanger Rederiforening
Frank Tollefsen fra COSL Drilling Europe og Tor Øyvind Ask fra Solvang ble valgt inn som nye styremedlemmer i Stavanger Rederiforening.

Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

Leder:
Christian Fjell, Altera Infrastructure

Styremedlemmer:
Tor Øyvind Ask, Solvang ASA
Ingunn Kalve, Subsea 7
Anne Jorunn Møkster, Simon Møkster Shipping
Frank Tollefsen, COSL Drilling Europe

Observatør:
Dhanushi Attanapola, Youngship Stavanger

Vi takker Oddvar Hausken (DSD Shipping) og Karl-Erik Johannesen (Transocean) for en flott innsats i styret.