Samarbeid mellom Solvang og Wärtsilä

Det norske rederiet Solvang og teknologikonsernet Wärtsilä har inngått en femårig avtale om tilgang til og bruk av Wärtsiläs digitale OPERIM-løsning (Operational Performance Improvement & Monitoring).

Solvang Operim 2

Kilde: Wärtsila

Løsningen skal støtte driftseffektiviteten til skip i Solvang-flåten. Den 5-årige avtalen ble undertegnet i desember 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021.

I henhold til avtalen vil Solvang få tilgang til Wärtsiläs OPERIM-teknologi. Dette inkluderer OPERIMs skyapplikasjon, samt støtte fra Wärtsiläs eksperter til å realisere ytelsesforbedringer – i tråd med Solvangs kontinuerlige forbedringsinitiativ.

– Wärtsiläs digital-baserte tjeneste gir åpenhet og verdifull innsikt i vår virksomhet. Avtalen tillater oss å bruke Wärtsiläs OPERIM-løsning, men går et steg videre gjennom å engasjere eksperter fra begge sider til å samarbeide for å finne de beste løsningene for vår virksomhet, enten det gjelder operatørbruk, driftsrutiner eller anleggets ytelse. Vi har laget en samarbeidende tilnærming til operasjonelle forbedringer, sier Tor Øyvind Ask, Fleet Director i Solvang, i en pressemelding.

– Livssyklusstøtte til våre kunders installasjoner er en sentral pilar i strategien til Wärtsilä Gas Solutions. Denne avtalen markerer en ny dimensjon i vårt kundetilbud, der vi kan levere en digital-basert livssyklustjeneste gjennom å kombinere innspill fra våre serviceeksperter med vår digitale løsning. Dette gjør at vi kan sikre at produktene, systemene og løsningene vi leverer blir riktig vedlikeholdt, og at deres pålitelighet og ytelse er på optimalt nivå for våre kunder, sier Nicholas Martin, Director Digital Offering, Gas Solutions.

OPERIM
OPERIM er en skybasert løsning som inneholder en "digital twin" av gasshåndteringssystemene for. Løsningen gjør det mulig å rapportere KPI-er og å måle den beste ytelsen innad i skipsflåten. Disse dataene er tilgjengelige for bruk av både mannskap og team på land, og er sentral informasjon for å støtte ytelsesforbedringer som trengs for å oppnå optimal effektivitet. Systemet gjør det også mulig å foreta driftsjusteringer når operasjonsforholdene endres. De samme dataene gir også verdifull tilbakemelding til mannskapet om bord, slik at de kan forbedre sine driftsrutiner.

Den første fasen av avtalen omfatter utrulling av OPERIM til 15 av Solvangs LPG/etylen-tankere som er utstyrt med Wärtsiläs gasshåndteringssystemer. Det vil bli avholdt månedlige møter for å gjennomgå data, og for å bli enige om forbedringstiltak. Utviklingen av mannskapets kompetanse vil også bli belyst. I løpet av den andre fasen av avtalen vil OPERIM bli gjort tilgjengelig for ytterligere 12 LPG/etylen-tankere i Solvang-flåten.