Sandnes Havn har innstallert landstrømsanlegg

Dette vil gi rederiene gode muligheter for å spare både miljøet og redusere kostnadene når de ligger i havnen samtidig som støy fra hjelpemotorer blir redusert som er bra for både mannskap, ansatte i havnen og naboene til havna.

Åpning Landstrøm Sandnes 260221

Det første skipet som ble koblet til er "MF Bergensfjord" som ligger inne for vedlikehold i regi av World Wide Shipservice AS i Stavanger.

Anlegget er støttet av Enova og gir havna mulighet til å legge 2 skip på landstrøm. Anskaffelsen ble gjort samtidig som kaien ble forlenget med 60 meter. Denne forlengelsen gjør det mulig å tilby kaiplass til reparasjon, mobilisering osv samtidig som en betjener godsskip.

Anlegget er på 2 MW og er lokalt produsert av Blueday Technology i Stavanger og kabelhåndteringsenheten er fra Zinus på Bømlo.

- Vi er glade for at lokale leverandører vant i konkurranse med mange andre. Med denne siste anskaffelsen har Sandnes havn tatt enda et steg for å gjøre havnedriften «grønnere», sier havnesjef, Thor Thingbø.

Følgende spenninger leveres:
400V/440V/480V/600V/660 V/690V

Følgende frekvenser leveres:
50Hz/60Hz ved alle spenninger

Maksimal effekt per skip:
1.000 kVA (dersom to skip er tilkoblet samtidig, er maksimalt samlet effektuttak begrenset oppad til 1.700 kVA)