Stortinget vil etablere sterkere regional tilstedeværelse

Flertallet på Stortinget vil ikke flytte hovedkontoret for nye, sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt ut av Oslo, men vil i stedet etablere en sterkere regional tilstedeværelse.

Giek Eksportkreditt Stavanger

Flertallet som består av alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, vil ikke flytte hovedkontoret fra Oslo, men vil be regjeringen starte et utredningsarbeid med målsetting om å etablere sterkere regional tilstedeværelse i nærheten av de viktigste eksportmiljøene rundt om i landet.

Slik lyder vedtaket: «Stortinget ber regjeringen utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge, ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med vedtaket. Vi mener at en lokalisering av hovedkontoret nærmere brukerne ville være gunstig for å kunne få økt verdiskaping og eksport. Samtidig inneholder vedtaket positive elementer det er mulig å bygge videre på, men en regionalisering forutsetter at regionskontorene får makt og myndighet, sier daglig leder Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

- Dette er ikke hva vi ønsket oss. Vi ønsket en utflytting til Vestlandet av hovedkontoret for å komme tettere på brukerne. Det skjer ikke nå. Når GIEK og Eksportkreditt blir slått samen til sommeren, vil hovedkontoret bli liggende i Oslo. En regionalisering som det her er snakk om, oppfatter jeg heller ikke er hva næringen har ønsket. Vi må bare konstatere at denne saken ikke har fått det utfallet som var ønsket på Haugalandet, eller for den saks skyld i Stavanger, Bergen eller Ålesund, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Les mer fra behandlingen i Stortinget her.