Subsea 7 har fått en betydelig kontrakt i Northern Lights-prosjektet

Det grønne skiftet er avhengig av nye løsninger for å kutte utslipp fra industrikilder i Norge og Europa. Med kontraktene til Subsea 7 Norway og Aibel er nye viktige steg tatt for å realisere Northern Lights-prosjektet.

Northern Lights
Illustrasjon: Equinor

– Disse kontraktene i Northern Lights-prosjektet skaper viktig aktivitet i leverandørindustrien. Nå er de fleste kontraktene tildelt, og vi ser fram til å samarbeide med de valgte leverandørene for å realisere dette nyskapende prosjektet, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Subsea 7 har vunnet en EPCI (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon) kontrakt for rørlegging og havbunnsinstallasjoner. Kontraktsverdien er anslått til å være på om lag 500 millioner NOK.

Leverandøren skal fabrikkere og legge en 100-km lang rørledning som skal transportere CO2 fra mellomlagringstanker i Energiparken i Øygarden til injeksjonsbrønnen i Nordsjøen.

Subsea 7 skal også installere en 36-km lang kontrollkabel som skal koble injeksjonsbrønnen til Oseberg-feltet, der injeksjonsanlegget på havbunnen skal styres fra.

Prosjektledelse og prosjektering skal utføres på Subsea 7s kontor på Forus, mens fabrikasjon av rør skal gjøres på spolebasen på Vigra ved Ålesund. Det ventes at kontrakten vil omfatte rundt 250 årsverk i løpet av prosjektperioden. Planlegging av arbeidet vil begynne umiddelbart, og de største marine operasjonene på sokkelen skal etter planen gjennomføres i løpet av 2022 – 2023.

I en presemelding uttaler Subsea 7 følgende:
John Evans, Chief Executive Officer Subsea 7 said: “We are proud to be a trusted partner for this project. CCS is an important part of Subsea 7’s strategy to be a proactive participant in the energy transition and our continued drive for a more sustainable future.”

Monica Bjørkmann, Vice President for Subsea 7 Norway said: “The Northern Lights project marks the start of a new value chain for lowering carbon emissions from Norway as well as Europe. We look forward to supporting Equinor and its partners in successfully delivering this pioneering project.”

Aibel er tildelt en EPCI-kontrakt for kontrollsystemet på Oseberg A-plattformen som skal styre havbunnsanlegget. Kontrakten er tildelt som avrop på en eksisterende porteføljeavtale for Oseberg som ble inngått i juli 2020. Den anslåtte verdien på oppdraget er på om lag 140 millioner NOK.

Arbeidsomfanget dekker alle nødvendige oppgraderinger av Oseberg A-plattformen, for å gjøre den klar til å trekke inn og styre kontrollkabelsystemet som skal koble sammen plattformen og havbunnsanleggene til Northern Lights-prosjektet.

Prosjektledelse og prosjektering skal utføres på Aibels kontorer i Bergen og Stavanger, og prefabrikasjon skal gjøres på verftet i Haugesund. Rundt 60 årsverk vil være tilknyttet prosjektet for Aibel. Arbeidet starter i januar 2021, og skal etter planen fullføres sent i 2023.

– Northern Lights-prosjektet er det første i sitt slag som tilbyr en løsning for å kutte utslipp fra industrikilder i Norge og Europa. Arbeidet på mottaksanlegget har begynt, og med disse to viktige kontraktstildelingene sikrer vi prosjektets framdrift som planlagt, slik at vi kan levere en avgjørende del av det viktige Langskip-prosjektet, sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights.