Medlemskap

Maritimt Forum for Stavangerregionen er en stiftelse som representerer hele den maritime næringen i regionen. Vi har medlemmer som representerer rederier, riggselskaper, verft, underleverandører, utstyrsleverandører, havner, utdanningsinstitusjoner og kommuner.

Vi arbeider for saker som den maritime næringen og vår medlemsmasse mener er viktig. Vår visjon er å være synlig, ha sterk påvirkning og være en relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen.

Våre kjerneområder er:
Nettverk, politisk påvirkning og rekruttering og omdømme

Gjennom ulike aktiviteter (møter og middager) ønsker vi å skape et godt møtested der aktører fra næringen treffes. Her kan en utveksle erfaringer, vurdere tettere samarbeid og ta opp saker av betydning for sin virksomhet. Alle ansatte hos våre medlemsbedrifter har tilgang til disse møtene.

Vi er talsperson for våre medlemsbedrifter inn mot sentrale, regionale og lokale politikere. Gjennom vårt kontaktnett bistår vi også som tilrettelegger og døråpner for våre medlemsbedrifter.

I Stavangerregionen har vi over 90 medlemmer, se egen medlemsoversikt her. Vi samarbeider tett med Stavanger Rederiforening og har felles arrangementer og møter.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten avhenger av omsetning. Har dere en omsetning under 10 millioner kroner årlig vil kontingenten være kr. 5 000,-, mellom 10 millioner og 50 millioner er kontingenten kr. 10 000,- og en årlig omsetning over 50 millioner kroner gir en kontingent på kr. 20 000,-.

Ta kontakt med Fride Solbakken for mer informasjon