Visjon og verdier

Maritimt Forum for Stavangerregionen skal være synlig, ha sterk påvirkning og være en relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen

Verdier
Våre verdier utgjør ordet LOS. Vi skal vise retning og navigere trygt gjennom kjent og ukjent farvann.

Lagspiller

 • Vi er bevisste vårt oppdrag, vi snakker på vegne av mange medlemmer som dels har forskjellige interesseområder som skal ivaretas 
 • Vi er åpne og lyttende til våre medlemmers behov og prioriteringer, og arbeider for å ivareta våre medlemmers interesser
 • Vi samarbeider med hele den relevante verdikjeden for å nå felles mål
 • Vi skaper møteplasser og bygger nettverk 

Offensiv

 • Vi tar initiativ og opptrer proaktivt, både på egne og medlemmenes vegne.
 • Vi er offensive i møtet med politikere, myndigheter og andre miljøer som kan skape merverdi for våre medlemmer
 • Vi bruker kunnskap og erfaring til å oppnå mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør innenfor maritim næring
 • Vi tilbyr statusrapporter om den maritime næringen som er tilgjengelige for medlemmer, politikere, journalister og andre som ønsker informasjon
 • Vi er en premissgiver innen viktige politikkområder for maritim næring
 • Vi er serviceinnstilte og gir raske i tilbakemeldinger på henvendelser fra både medlemmer, myndigheter og media

Synlig

 • Vi er en synlig og tydelig stemme om næringens samfunnsbidrag og samfunnsoppgave, samt næringens rammebetingelser 
 • Vi inviterer til faglige samlinger/seminarer som er interessante og aktuelle for våre medlemmer
 • Vi deltar på så mange relevante arenaer som mulig