142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapningsrapporten for 2019

Hørt under Havvindkonferansen

Hørt under Havvindkonferansen

Havvindkonferansen i Oslo samlet 250. Fra 2020 til 2050 kan 128.000 årsverk skapes.

17. september, 2019