142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

8 %

Maritim klynge bidrar alene med 8 % av norsk BNP når oljeoperatørene ikke medregnes.

Snur seg på hælen i bedre tider

Snur seg på hælen i bedre tider

Medarbeiderne i Eidesvik Offshore kaster seg rundt når markedet synes i bedring. Rederiet ansetter på ny.

23. mai, 2019