148 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 148 milliarder kroner i året.

86 500

86 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

7 %

Verdiskapingsvekst i 2019.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2020