Regjeringens havvindplan ut på høring

Regjeringens havvindplan ut på høring

Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

06. desember, 2022

154

Maritim næring står for en verdiskaping på 154 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

451

Maritim næring har en omsetning på 451 milliarder kroner.