Kondemneringsordning for offshorehoreskip: Innretningen treffer ikke behovene

Kondemneringsordning for offshorehoreskip: Innretningen treffer ikke behovene

Som en oppfølging av budsjettvedtaket med FrP, lanserte regjeringen i dag en ny ordning som gir tilskudd til investeringer i miljøvennlige offshoreskip og til skraping av eldre, forurensende skip.

05. mai, 2021

144

Maritim næring står for en verdiskaping på 144 milliarder kroner i året.

82 500

82 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

425

Maritim næring har en omsetning på 425 milliarder kroner.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2021