142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2019

Vi følger omorganiseringen i Kystverk

Vi følger omorganiseringen i Kystverk

Stortingsrepresentantene Margret Hagerup og Sveinung Stensland mente innvendingene de fikk mot forslaget til omorganisering av Kystverket bærer vann.

22. januar, 2020