142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

8 %

Maritim klynge bidrar alene med 8 % av norsk BNP når oljeoperatørene ikke medregnes.

Dette er Maritimt Forums innspill til Statsbudsjettet 2020

Dette er Maritimt Forums innspill til Statsbudsjettet 2020

Regjeringens første budsjettkonferanse går av stabelen 19.-20. mars. Her står de viktigste slagene om hvilke prioriteringer som skal presenteres i oktober. Maritimt Forum har avlevert sine innspill.

19. mars, 2019