142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2019

Nesten alle har fått kadettplass

Nesten alle har fått kadettplass

​Kadettoversikten pr 30. november viser at 482 kadetter har fått plass.

06. desember, 2019