142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

8 %

Maritim klynge bidrar alene med 8 % av norsk BNP når oljeoperatørene ikke medregnes.

- Vi er en havnasjon

- Vi er en havnasjon

Dette sa Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Haram-konferansen 12.2.2019​

15. februar, 2019