142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

8 %

Maritim klynge bidrar alene med 8 % av norsk BNP når oljeoperatørene ikke medregnes.

Inviterte til nytt industrieventyr

Inviterte til nytt industrieventyr

Nordnorske politikere liker tanken om å samle kreftene rundt et nasjonalt scrapping-anlegg på Nesna i Nordland. Det kan være med på å bygge opp et helt nytt industrieventyr i området.

22. mai, 2019