142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapningsrapporten for 2019

Full fokus på nordområdene

Full fokus på nordområdene

Interessen for SAR-beredskapen i Arktis er skyhøy. De fleste instansene prioriterte å være til stede da Maritimt Forum Nord inviterte til beredskapskonferanse i Tromsø sist mandag.

20. november, 2019