142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

8 %

Maritim klynge bidrar alene med 8 % av norsk BNP når oljeoperatørene ikke medregnes.

Møtte EU-ambassadører om nullutslippsmål

Møtte EU-ambassadører om nullutslippsmål

I regi av Gassco og Olje- og Energidepartementet, med Tysvær kommune som vertskap, møtte Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland EU-ambassadørene i Norge om de globale nullutslippsmålene.

23. april, 2019