141 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 141 milliarder kroner i året.

89 000

89 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

9 %

Maritim klynge bidrar alene med 9 % av all verdiskaping i norsk næringsliv.

Ocean Space Laboratories realiseres

Ocean Space Laboratories realiseres

Regjeringen har valgt konseptet "Ocean Space Laboratories" for fornyelsen av laboratoriene i Trondheim pluss fullskala testing av havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden.

10. desember, 2018