Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

09. april, 2021

144

Maritim næring står for en verdiskaping på 144 milliarder kroner i året.

82 500

82 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

425

Maritim næring har en omsetning på 425 milliarder kroner.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2021