​  Senterpartiet foreslår maritim pakke på 2,9 milliarder

​ Senterpartiet foreslår maritim pakke på 2,9 milliarder

​- I sitt alternative statsbudsjett fremmer partiet forslag av stor betydning for maritim næring, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.​

26. november, 2020

148 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 148 milliarder kroner i året.

86 500

86 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

7 %

Verdiskapingsvekst i 2019.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2020