142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2019

Nasjonal prestisjeordning til maritim utdanning

Nasjonal prestisjeordning til maritim utdanning

Med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som vertskapsinstitusjon har COAST-konsortiet fått status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Dette er viktig for satsingen på digital kompetanse .

12. desember, 2019