Det stilles kritiske spørsmål om kontrahering i Nederland

Det stilles kritiske spørsmål om kontrahering i Nederland

​Reaksjonene har vært sterke etter at Havforskningsinstituttet bruker krisepakkemidler til bygging av et forskningsfartøy ved utenlandsk verft. To statsråder har fått spørsmål fra Stortinget.

03. mars, 2021

144

Maritim næring står for en verdiskaping på 144 milliarder kroner i året.

82 500

82 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

425

Maritim næring har en omsetning på 425 milliarder kroner.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2021