141 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 141 milliarder kroner i året.

89 000

89 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

9 %

Maritim klynge bidrar alene med 9 % av all verdiskaping i norsk næringsliv.

Nasjonal kadettordning: Mer brukervennlig database er nå lansert

Nasjonal kadettordning: Mer brukervennlig database er nå lansert

Maritimt Forums nasjonale kadettkoordinator har bidratt mye til at 480 studenter fikk kadettplass i 2018. Nå er også kadettdatabasen.no oppgradert for å hjelpe kadettene og rederiene.

21. januar, 2019