154

Maritim næring står for en verdiskaping på 154 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

451

Maritim næring har en omsetning på 451 milliarder kroner.