141 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 141 milliarder kroner i året.

89 000

89 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

9 %

Maritim klynge bidrar alene med 9 % av all verdiskaping i norsk næringsliv.

The Leading Maritime Nations of the World 2018

The Leading Maritime Nations of the World 2018

The 2018 report from Menon Economics and DNV GL on the “Leading Maritime Nations of the World” ranks China as the world’s leading maritime nation

18. oktober, 2018

06 nov

Litauisk forretningsdelegasjon til Haugesund

16:00 - 18.30 • Haugesund • Haugesund

13 nov

Logistikkdagen 2018

08:30 - 15.30 • Stavanger • Stavanger

14 nov

Kurs i Skattefunn

12:00 - 16.00 • Kristiansand • Kristiansand