142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapningsrapporten for 2019

En milliard til nullutslippsfond for næringstransport

En milliard til nullutslippsfond for næringstransport

– Dette er en god nyhet for grønn omstilling i blå næring, sier Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen.

25. juni, 2019