141 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 141 milliarder kroner i året.

89 000

89 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

9 %

Maritim klynge bidrar alene med 9 % av all verdiskaping i norsk næringsliv.

Gjør innhugg i klimautslippene – bestiller enda en gass-hybrid brønnbåt

Gjør innhugg i klimautslippene – bestiller enda en gass-hybrid brønnbåt

Nordlaks bestiller enda en brønnbåt med gass/batteri-hybrid fremdrift - designet av NSK Ship Design - og vil dermed kunne kutte dieselforbruket i transport av levende fisk fra 2021.

17. desember, 2018