Slår et kraftslag for differansekontrakter

Slår et kraftslag for differansekontrakter

​Maritimt Forum har levert sitt innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2023. Differansekontrakter er tidens løsningsord.

19. januar, 2022

144

Maritim næring står for en verdiskaping på 144 milliarder kroner i året.

82 500

82 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

425

Maritim næring har en omsetning på 425 milliarder kroner.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2021