Regjeringen viser vilje i havvind

Regjeringen viser vilje i havvind

Regjeringen har i dag lagt frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid» og veilederen for havvind. Disse slår endelig fast at Norge har ambisjoner innenfor havvind.

11. juni, 2021

144

Maritim næring står for en verdiskaping på 144 milliarder kroner i året.

82 500

82 500 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

425

Maritim næring har en omsetning på 425 milliarder kroner.
Les mer i verdiskapingsrapporten for 2021