142 mrd

Maritim næring står for en verdiskaping på 142 milliarder kroner i året.

85 000

85 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge.

6 %

Estimert verdiskapingsvekst for inneværende år.
Les mer i verdiskapningsrapporten for 2019

ROV fra Kystdesign på oppdrag for Rev Ocean skal redde verdenshavene

ROV fra Kystdesign på oppdrag for Rev Ocean skal redde verdenshavene

Kystdesign har signert kontrakt med REV Ocean på en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som skal kunne operere ned til 6.000 meters dyp i havforskningens tjeneste.

22. oktober, 2019