13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

KORT NYTT uke 22

KORT NYTT uke 22

Havila vil gjere kystruta utsleppsfri i 2030 og Kleven vil kunne få fleire pålegg etter dødsulykke.

02. juni, 2023