13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Enova: - Kan ikke støtte verft og leverandører

Enova: - Kan ikke støtte verft og leverandører

Det er ikke Enova sitt mandat å støtte verft og leverandører som bidrar til ny teknologi. Det er rederier som tar i bruk teknologien som får Enova-støtte.

23. september, 2022