13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Næringspolitisk duell Sp - Høyre

Næringspolitisk duell Sp - Høyre

Fredag på valginnspurten stilte Jenny Klinge (Sp) og Helge Orten (H) til en næringspolitisk duell, gikk du glipp av denne kan den sees på nett.

14. september, 2021