13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Knut Arild Hareide blir ny sjøfartsdirektør

Knut Arild Hareide blir ny sjøfartsdirektør

Tidligere samferdselsminister og KrF-leder Knut Arild Hareide er av Kongen i statsråd i dag utnevnt som direktør for Sjøfartsdirektoratet for en åremålsperiode på seks år.

12. november, 2021