13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

KORT NYTT UKE 3

KORT NYTT UKE 3

Næringslivet føler at dei taper på alle frontar og ansatte som føler kjærlighet yter bedre.

20. januar, 2023

Img 0887

KORT NYTT uke 2

13. januar, 2023

Vanguard

KORT NYTT uke 1

06. januar, 2023

KORT NYTT uke 4

01. januar, 2023

KORT NYTT uke 52

30. desember, 2022

KORT NYTT uke 51

23. desember, 2022