13 000

Maritim næring i Nordvest sysselsetter i overkant av 13 000 mennesker.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Rapport fra møte med næringsministeren

Rapport fra møte med næringsministeren

Dette ble sagt på møte om SMB-bedriftenes utfordringer i Ålesund 12.2.

15. februar, 2019