13 000

Maritim næring i Nordvest sysselsetter i overkant av 13 000 mennesker.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Norges mest lønnsomme verft?

Norges mest lønnsomme verft?

Båtbygg i Måløy er kanskje landets mest lønnsomme verft.

19. juli, 2019