13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Nybø vil møtes for å diskutere Giek-flytting

Nybø vil møtes for å diskutere Giek-flytting

​Næringsminister Iselin Nybø er i villig til å stille i et møte med næringslivet på Sunnmøre for å diskutere en mulig flytting av hele eller deler av Giek - Eksportkreditt ut av Oslo.​

15. januar, 2021