13 000

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 14 500 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Maritimt Forum vil ha tiltak for økt aktivitet

Maritimt Forum vil ha tiltak for økt aktivitet

Maritimt Forum foreslår tiltak på fem strategiske områder for å løfte næringen gjennom en svært vanskelig tid. ​

27. mars, 2020