13 000

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 14 500 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.