13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Innleggene på Grønn Skipsfart 2030

Innleggene på Grønn Skipsfart 2030

​Her kan du se slidene fra fagmøtet om Grønn Skipsfart 2030 under Årsmøtet 2021 til Maritimt Forum Nordvest.

10. juni, 2021