13 000

Maritim næring i Nordvest sysselsetter i overkant av 13 000 mennesker.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

Kadettåret 2018

Kadettåret 2018

Kadettkoordinator i Maritimt Forum, Tor Egil Fjelde, kan melde at 498 maritime studenter har fått kadettplass i 2018. 7 står uten plass og de blir overført til 2019.

01. april, 2019