13 200

Maritim næring i Nordvest sysselsetter 13 200 personer.

50 mrd

Maritim næring i Nordvest har en omsetning på over 50 milliarder kroner.

14,5 mrd

Maritim næring i Nordvest har en verdiskaping på om lag 14,5 milliarder kroner.

​Fleire teikn til at motvinden snur

​Fleire teikn til at motvinden snur

Om ein leitar litt, er det fult mogleg å finne grunnar til å tru at den maritime klynga kan sjå lyst på framtida allereie til hausten, skriver NETT.NO.

09. april, 2021