48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Kommentar: Sjøfolkene er landets fremtid

Kommentar: Sjøfolkene er landets fremtid

Høgskulen på Vestlandet topper søkningen til maritime studier. Rederiene fremhever godt sjømannskap når de vinner kontrakter. Alle ser mot havrommet.

27. juli, 2021