48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, et system under utvikling for bildegjenkjenning og identifisering av laks i merder.

27. februar, 2020