50,36

Regional omsetning 2021 i milliarder kroner

16.892

Regionalt maritimt sysselsatte 2021

563

Regionale maritime opplæringsstillinger 2021

Deep Wind Offhsore og East West Power blir partnere i Sør-Korea

Deep Wind Offhsore og East West Power blir partnere i Sør-Korea

Deep Wind Offshore har signert en avtale med East West Power om å samarbeide om prosjekter på til sammen mer enn 4GW havvind i Sør-Korea.

30. juni, 2022