40,3

Regional omsetning 2017 i milliarder kroner

16 001

Regionalt maritimt sysselsatte 2017

521

Regionale maritime opplæringsstillinger 2017

Haglands miljøprosjekt på Haugesundkonferansen

Haglands miljøprosjekt på Haugesundkonferansen

Selv om alle vil det beste for miljøet, er veien frem ofte kronglete. Øivind W. Aanensen forklarer på Haugesundkonferansen hvordan Hagland Shipping har lyktes.

21. januar, 2019