44,01

Regional omsetning 2018 i milliarder kroner

16 937

Regionalt maritimt sysselsatte 2018

558

Regionale maritime opplæringsstillinger 2018