40,3

Regional omsetning 2017 i milliarder kroner

16 001

Regionalt maritimt sysselsatte 2017

521

Regionale maritime opplæringsstillinger 2017

Vil ha Skipsregistrene til Haugesund

Vil ha Skipsregistrene til Haugesund

Haugesund Høyre har lagt frem sitt forslag til politisk program for kommende valgperiode. Maritime saker står høyt på dagsorden.

18. mars, 2019