44,01

Regional omsetning 2018 i milliarder kroner

16 937

Regionalt maritimt sysselsatte 2018

558

Regionale maritime opplæringsstillinger 2018

Kontrakter for DOF Subsea i Australia

Kontrakter for DOF Subsea i Australia

Skandi Singapore skal på jobb for for to større operatører "down under".

22. januar, 2020