44,01

Regional omsetning 2018 i milliarder kroner

16 937

Regionalt maritimt sysselsatte 2018

558

Regionale maritime opplæringsstillinger 2018

En god investering på Wall Street

En god investering på Wall Street

KNOT Offshore Partners lodder 11,2 prosent per år. En god investering vil de fleste mene.

21. november, 2019