40,3

Regional omsetning 2017 i milliarder kroner

16 001

Regionalt maritimt sysselsatte 2017

521

Regionale maritime opplæringsstillinger 2017

Hardt arbeid og godt lederskap har tatt oss gjennom krisen

Hardt arbeid og godt lederskap har tatt oss gjennom krisen

Senterlederen til ResQ i Haugesund, Jan Egil Brevik, slo ann en positiv tone overfor kundene som møttes til samling i Bleivik. - Vi skal ikke være et sted noen kjører forbi, sa han.

18. oktober, 2018