48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Solid sysselsettingsvekst i maritim næring

Solid sysselsettingsvekst i maritim næring

Maritim Rapport 2022 forteller om en god sysselsettingsvekst i den regionale maritime næringen. 3,8 prosent i 2021 og 2,7 prosent i 2022.

18. januar, 2022