50,36

Regional omsetning 2021 i milliarder kroner

16.892

Regionalt maritimt sysselsatte 2021

563

Regionale maritime opplæringsstillinger 2021