40,3

Regional omsetning 2017 i milliarder kroner

16 001

Regionalt maritimt sysselsatte 2017

521

Regionale maritime opplæringsstillinger 2017

Rikholdig maritimt etter- og videreutdanningstilbud ved HVL

Rikholdig maritimt etter- og videreutdanningstilbud ved HVL

Maritim IT og sikkerhet - maritim jus 2 - ledelse i maritime organisasjoner - shipping economics. Var det mer du ville etterutdanne deg i?

12. november, 2018