48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Aibel med kontrakt på Oseberg

Aibel med kontrakt på Oseberg

Aibel har vunnet en femårig avtale med Equinor på Oseberg-feltet. Avtalen omfatter modifikasjonsarbeider og kan bli viktig for sysselsettingen i Haugesund.

10. juli, 2020