48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Løyndomen inst i «Vågen»

Løyndomen inst i «Vågen»

Inst i Vågen, som det heiter i Dåfjorden på Stord, ligg Dåfjorden Slipp. Der er spananade ting på gang.

18. september, 2020