44,01

Regional omsetning 2018 i milliarder kroner

16 937

Regionalt maritimt sysselsatte 2018

558

Regionale maritime opplæringsstillinger 2018

Kontorplass ledig sammen med Maritimt Forum

Kontorplass ledig sammen med Maritimt Forum

I Sjøfartsbygget i Haugesund sitter Maritimt Forum sammen med aktører som arbeider med havvind, energi og utviklingen av Haugaland Næringspark. Nå er en kontorplass ledig.

18. september, 2019