57,53

Regional omsetning 2022 i milliarder kroner

17.683

Regionalt maritimt sysselsatte 2022

651

Regionale maritime opplæringsstillinger 2022

Småplukk fra sjøfartshistorien: Skipets symbolikk

Småplukk fra sjøfartshistorien: Skipets symbolikk

Skipsgravene på Karmøy fra vikingtiden forteller en del om hvordan man i tidlig middelalder oppfattet skipet som et symbolsk uttrykk knyttet til både seksualitet og til død.

30. mars, 2023