48,74

Regional omsetning 2019 i milliarder kroner

17 091

Regionalt maritimt sysselsatte 2019

560

Regionale maritime opplæringsstillinger 2019

Norges første LNG-bunkring fra skip til skip

Norges første LNG-bunkring fra skip til skip

Da Iona ble bunkret med naturgass fra Gasnor, var det Knutsen OAS Shippings «Pioneer Knutsen» som gjorde jobben.

25. november, 2020