Regjeringen må sikre grønn skipsfart

Regjeringen må sikre grønn skipsfart

Koronakrise og oljeprisfall truer norsk maritim industris verdensledende posisjon på grønne løsninger. Med treffsikre krisetiltak kan regjeringen sikre både jobber og stø kurs mot lavutslippssamfunnet

27. mai, 2020