Cruise med Skoleskipet Gann

Cruise med Skoleskipet Gann

Gannturene har for mange blitt et begrep på en ferieopplevelse utenom det vanlige, en ferie med mening og innhold. Som passasjer på MS Gann får du en fantastisk flott opplevelse.

06. desember, 2022

14 000

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter 14 000 mennesker.

31,5 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på 31,5 milliarder kroner.

72,9 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 72,9 milliarder kroner.