Enighet og uenighet i den maritime politikken – her er sakene

Enighet og uenighet i den maritime politikken – her er sakene

Valget er avgjort, og samtalene om en ny regjeringsdannelse er i gang. Dette er sakene hvor AP, SP og SV er enige, hvor de er uenige og hva Maritimt Forum ønsker at utfallet skal bli.

14. september, 2021

13 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 13 300 mennesker.

23,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 23,3 milliarder kroner.

67,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 67,1 milliarder kroner.