14 200

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter i overkant av 14 000 mennesker.

25 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på nærmere 25 milliarder kroner.

65 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på over 65 milliarder kroner.

Sjefen for Sjøforsvaret til Haugesundkonferansen

Sjefen for Sjøforsvaret til Haugesundkonferansen

Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, kommer til Haugesundkonferansen for snakke om hva som skjedde da "Helge Ingstad" havarerte.

14. desember, 2018