Ny rapport om maritim kompetanse i en digital fremtid

Ny rapport om maritim kompetanse i en digital fremtid

- Digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands, sier Harald Solberg i NR og Hans Sande i NSOF.

24. juni, 2022

14 000

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter 14 000 mennesker.

31,5 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på 31,5 milliarder kroner.

72,9 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 72,9 milliarder kroner.