Ny rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse

Ny rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse

Onsdag 12. februar fikk næringsminister Iselin Nybø presentert rapporten, et arbeid som er et ledd i handlingsplanen for grønn skipsfart.

17. februar, 2020

12 400

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 12 500 mennesker.

18,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 18 milliarder kroner.

58 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 58 milliarder kroner.