Styret i Eksfin på plass

Styret i Eksfin på plass

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt Leiv Kallestad, daglig leder i Optimarin, som en av seks nye styremedlemmer i Eksfin

11. juni, 2021

13 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 13 300 mennesker.

23,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 23,3 milliarder kroner.

67,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 67,1 milliarder kroner.