Utdanningsstipendet blir godt mottatt

Utdanningsstipendet blir godt mottatt

Utdanningsstipendet fra Stavanger Rederiforening blir godt mottatt av studentene. Flere av årets stipendmottakere har blitt intervjuet av sine lokalaviser og studentaviser.

09. april, 2021

13 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 13 300 mennesker.

23,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 23,3 milliarder kroner.

67,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 67,1 milliarder kroner.