14 200

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter i overkant av 14 000 mennesker.

25 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på nærmere 25 milliarder kroner.

65 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på over 65 milliarder kroner.

Batteri hybridisering av Stril Barents

Batteri hybridisering av Stril Barents

Eni Norge AS og Simon Møkster Shipping har kommet til enighet om en avtale som skal sikre betydelige reduksjoner av drivstoff-forbruket på fartøyet Stril Barents som støtter Goliat feltet

07. desember, 2018