Koronakrisen treffer maritim næring

Koronakrisen treffer maritim næring

​- Nå trenger vi kraftige motkonjunkturtiltak for å holde hjulene i gang, sier Fride Solbakken i forbindelse med at ny innspillpakke er oversendt regjering og Storting.

04. april, 2020

12 400

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 12 500 mennesker.

18,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 18 milliarder kroner.

58 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 58 milliarder kroner.