14 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter 14 300 mennesker.

23,7 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på 23,7 milliarder kroner.

63,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 63,1 milliarder kroner.