Slår et kraftslag for differansekontrakter

Slår et kraftslag for differansekontrakter

​Maritimt Forum har levert sitt innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2023. Differansekontrakter er tidens løsningsord.

19. januar, 2022

13 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 13 300 mennesker.

23,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 23,3 milliarder kroner.

67,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 67,1 milliarder kroner.