40 år på Dusavik Base

40 år på Dusavik Base

​Det er få som har jobbet lenger på Dusavik Base enn Skipper/CEO hos MarLog AS, Magne Grønnestad.

06. august, 2020

12 400

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 12 500 mennesker.

18,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 18 milliarder kroner.

58 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 58 milliarder kroner.