14 200

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter i overkant av 14 000 mennesker.

25 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på nærmere 25 milliarder kroner.

65 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på over 65 milliarder kroner.

The Leading Maritime Nations of the World 2018

The Leading Maritime Nations of the World 2018

The 2018 report from Menon Economics and DNV GL on the “Leading Maritime Nations of the World” ranks China as the world’s leading maritime nation

18. oktober, 2018

22 nov

Skagerrak Business Summit (SBS)

08:30 - 19.45 • Hirtshals DK • Hirtshals DK

29 nov

Lutefiskmiddag

18:00 - 22.00 • Stavanger • Stavanger