Skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Digitalisering og ny teknologi endrer maritim næring. Hvilken kompetanse vil det bli behov for i fremtiden og hvordan må bedriftene innrette seg for å tilpasse seg morgendagens arbeidsliv?

17. oktober, 2021

13 300

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter nærmere 13 300 mennesker.

23,3 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på over 23,3 milliarder kroner.

67,1 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på 67,1 milliarder kroner.