13 100

Maritim næring i Stavangerregionen sysselsetter i overkant av 13 000 mennesker.

21 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en verdiskaping på 21 milliarder kroner.

57 mrd

Maritim næring i Stavangerregionen har en omsetning på over 57 milliarder kroner.

Maritimt Forum vil gratulere regjeringen Solberg med nye statsråder

Maritimt Forum vil gratulere regjeringen Solberg med nye statsråder

Vi vil spesielt gratulere Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Henrik Asheim og Tina Bru med nye oppgåver og ser fram til et godt samarbeid på maritime områder.

24. januar, 2020